Tjenester

Digitalisering og digital bevaring er virkelighed for næsten alle kulturinstitutioner. Digitalisering af samlinger til bevaring og formidling i særdeleshed har været en del af virkeligheden de sidste 10-15 år for kulturarvs-institutionerne. Fra før at have været opgaver for primært statsinstitutionerne – er det nu en opgave for alle arkiver og museer. Udfordringen ligger i at få digitaliseret og arkiveret korrekt.

Digitaliseringsstrategi

Mange kulturinstitutioner har løbende øget sine digitale samlinger af formidlingsdigitaliseret materiale og bevaingsdigitaliseret materiale. Ofte på basis af digitaliseringsprojekter med formidling for øje. Nu er projekterne gennemført og hvad så? Hvis ikke allerede gennemført, hvorfor ikke komme op i helikopteren og få et realistisk og visionært billede af hvorfor og hvordan der skal digitaliseres?

Prioritering

I forbindelse med bevaringsdigitalisering er der behov for at prioritere korrekt. For AV baseret materiale baseres prioritering på:

  • Teknisk forældet teknologi
  • Materiale truet af fysisk/kemisk nedbrydning
  • Efterspørgsel og historisk betydning

Få råd og vejledning til at vælge rigtigt.

Digitalisering

Digitalisering af billede og lyd kræver en vis kendskab til materialer, udstyr og de digitale formater som skal reprænsentere det analoge materiale for eftertiden. Hvis der ikke er en samlet forståelse for hele processen kan resultatet blive skuffende. Forventningsafstemning og udfordring i at højne standarden er afgørende for bedste investering i digitaliseringsopgaven.

IT-management

Skal der anvendes standard systemer til digitalisering og arkivering, eller er det lettere og billigere med egne løsninger?
Ofte findes der allerede databaser og systemer til håndtering af metadata. Desværre er ikke alle disse egnet til samtidig at sikre adgang og sikker arkivering af digitalt materiale.

Hvordan gribes denne udfordring an og hvad er bedst?

Digital Bevaring

Formidlingsdigitalisering og digital bevaring er to meget forskelligartede opgaver. Normalt er det godt at indarbejde begge i forbindelse med digitaliseringsopgaver.
Når data skal gemmes for eftertiden/for evigt,  er der en del udfordringer og spørgsmål som skal afklares først. Første spørgsmål vil være: Er vi i stand til selv at tage opgaven på os?

Migrering/konvertering

Intet lagringsmedie holder evigt og intet digitalt format skal forventes at leve for evigt. Derfor er der en almen regel indenfor digital beavring, at data skal migreres hvert 5. år. Det er en god, men ikke særligt præsis regel. Alt efter lagringsmedier og lagringsformater skal denne migrering/ konvertering foretages med kortere/længere intervaller.  HVorfor ikke tages på råd omkring dette emne?

 

Luk menu