Metadata

I forbindelse med læsning af Kandidatopgaven fra Konservatorskolen (KADK) af Jens Nymose, blev jeg opmærksom på at mindre kulturinstitutioner har behov for nemme og enkle metoder til håndtering af deres fotos, her ikke mindst i forbindelse med anvendelse af indlejrede metadata.

 

Indlejrede Metadata er vigtigt hvis du:
  • Har et ønske om at sikre copyright på dine film og fotos.
  • Vil gøre det lettere at finde materiale i dine fotomapper
  • Har lyst til at tilføje beskrivende metadata til dine billedfiler
Nu tilbydes løsning til nem og enkel håndtering af indlejrede metadata.
Selvfølgelig kan metadata redigeres under “Egenskaber” -> “Detaljer” for den enkelte fil.
Hvis der skal rettes til i flere hundrede billedfiler er dette ikke løsningen.
billed metadata 

I vedlagte Excel demo kan du hurtigt få en liste med metadata fra en specifik folder (og subfolders). Du kan også tildele metadata på samtlige fotos på listen. I denne demo version er muligheden begrænset til værdierne “Titel” og “Copyright”.

Løsningen kan dog udvides til andre metadata og ligeledes kan f.eks. omdøbning af billedfiler og mapper gennemføres i samme snuptag. Gør din hverdag mere effektiv og få styr på Metadata.

Endelig kan der bygges egentlige billeddatabaser til metadata – igen med mulighed for at skrive og læse metadata i billedfilerne. Jeg anbefaler at metadata ligger i både database og filer, nu ikke mindst hvor det ikke vil kræve ekstra arbejde!

E-arkiv kan levere kompetente og rationelle løsninger. Kontakt Jacob Trock (jacob@wp-ninja.dk) for yderligere oplysninger og løsningsmuligheder.

excel-ikon
Hent zip-fil

Klik på Excel-ikonet og download en lille demo omkring metadata hvor data kan hentes og skrives til billedfiler. Husk at tillad makroer i den folder hvor du lægger de udpakkede metawizz.zip filer. Hvis spørgsmål/problemer så kontakt mig endelig.

Til nørden: Alle metadata skrives til billedfilerne via den medfølgende EXIF.exe program-fil. Hermed sikres at metadata lever op til EXIF standarden og at der kan skrives til alle felter indenfor denne standard.

 

Luk menu