Viden om analog video signaler

Analoge videosignaler hører en tid til hvor signalet blev tilpasset de gamle billedrør skærme. Når vi i dag digitaliserer analoge videobånd vil udtrykket af det digitaliserede optagelse have visse følgesvende med fra det gamle videoformat.

Colorbar og hyletoner  blev anvendt til at kalibrere billede og lyd, idet der var en del tilpasning at skulle foretage, specielt når båndene skulle kopieres.

Billedfeltet i det analoge signal blev beskåret når det skulle vises på den gamle CRT skærm. Ved digitalisering kan hele billedfeltet komme med og dermed vise mere end det oprindelig var tiltænkt.

 

Colorbar og hyletone – Hvorfor bevare?

På professionelle analoge videomasters, starter båndet med en colorbar og en 1 kHz hyletone. Ikke noget kønt syn eller lyd, men vigtigt til bevaring af digitalt materiale.
Hermed kan det sikres at farvegengivelse og lyd i videst mulig opfang kan gengives autentisk. Til formidling klippes dette element ud.

I nedenstående eksempel er der tydeligt fejl i toppen af billedet som skyldes: nedbrydning af videobånd, snavset tonehoved og/eller dårlig tracking.

 

Overscan – Hvad er det og hvorfor bevare?

Til bevaringsdigitalisering er det normalt reglen at alle informationer bevares. Blandt andet bevares hele videosignalet, også det som ikke normalt vises på en skærm. Dette kaldes overscan og indeholder en del informationer som giver information om original video format, tidskoder mv. Til formidling beskæres billedet således at fejl tracking i top og bund maskes af som tilfældet ville være hvis båndet skulle vises på en alm. CTR (billedrør) skærm. Dette kaldes underscan.

Luk menu