Digital arkivering skal nødig ende blindt

Digitalisering lyder som en ligefrem opgave. Find videobåndene frem få dem digitaliseret til videofiler ude i byen og hjem på serveren med det hele.

Så let er det desværre ikke. Hvis der skal digitaliseres i en ordentlig kvalitet skal der først bevaringsdigitaliseres i et videoformat og i en kvalitet som kan fuldt repræsentere indholdet på videobåndet.

Det bevaringsdigitaliserede videoformat er normalt ikke egnet til formidling. Filerne er ofte meget store og indeholder hele indholdet fra båndet, med barcodes og i full-frame, altså ubeskåret. Derfor skal der fra bevaringsfilen fremstilles en formidlingskopi.

En formidlingskopi er et videoformat som sikrer en komprimering og beskæring af bevaringsfilen så den giver en tilfredsstillende oplevelse for brugerne.

Bevaringsfilen skal modsat formidlingsfilen sikres godt for eftertiden. Bevaringsfiler bør ikke arkiveres på eksterne harddiske eller servere.

Idet bevaringsfiler for video fylder meget, er det ikke muligt at gemme filer på DVD, Blu-Ray. Harddiske og servere giver risiko for at filerne slettes selv om filerne sikres mod sletning. Bedste og på sigt billigste lagringsmedie er LTO bånd som i dag kan lagre op til 6 TB (LTO-7). En LTO båndstation kan købes for ca. 10.000 kr. og LTO bånd kan fungere som et virtuelt drev gennem dets LTFS teknologi.

Digital arkivering betyder bevaring af data for eftertiden på bedst tænkelig måde. Det betyder at der skal gemmes flere kopier af data (helst 3 kopier), på flere lagringsmedier (LTO, T10K, Blu-Ray, Harddisk) og flere geografiske steder. Mange går på kompromis omkring denne tommelfingerregel af hensyn til begrænsede ressourcer. I givet fald er der så ikke tale om langtidsarkivering, men om gængs arkivering hvor tab af data er en kalkuleret risiko.

Digital arkivering er en nærmest uoverkommelig opgave for mindre virksomheder og kulturinstitutioner. Derfor er det bedste råd at indgå i samarbejde med større institutioner eller virksomheder som kan løfte opgaven. For statsinstitutionerne Det Kongelige Bibliotek, Statens Arkiver og Statsbiblioteket er f.eks. etableret et fælles bit-arkiv til sikring at korrekt digital arkivering. For de mindre kulturinstitutioner er der i dag ingen umiddelbar løsning.

Museer, arkiver og virksomheder som skal digitalisere audiovisuelle samlinger bør lægge en strategi for hvordan de vil sikre en tilfredsstillende digital arkivering. Hvis man ikke har erfaring med digital arkivering kan det virke uoverkommeligt og ikke sjældent er digitaliseringsprojekter primært rettet mod formidling, mens digital bevaring træder i baggrunden. Hermed opstår risiko for at en stor del af digitaliseringsindsatsen på sigt vil gå tabt, enten i form af at det kun er de komprimerede formater som bevares, eller også i form at egentlig tab af data.

Derfor er det vigtigt fra starten at planlægge en solid digital arkiveringsstrategi sammen med digitaliseringsprojekter og hvis der før er lavet digitaliseringer, skal eksisterende strategier gennemgås og revideres i forbindelse med projektet. Verdenen for digital arkivering er i stadig forandring, men principperne for god praksis er i det store hele uforandret.

Luk menu