E-arkiv.com er i dag en underafdeling af WP-ninja

E-arkiv.com er den specialiserede del indenfor WP-ninja der omhandler digitalisering af billeder, film og lyd.

Det behøver ikke at handle om hjemmesider her, men også om opbygning af workflows, udvikling af databaser og selve den praktiske digitalisering. Ofte vil selve digitaliseringen blive udført at samarbejdspartnere med særlige kompetencer og evner til den specifikke opgave. E-arkiv.com finder den rette løsning til opgaven.

Digitalisering

Digitalisering af billede- og lydsamlinger, store som små, kræver viden om hvad det handler om.
Hvorfor ikke hente rådgivning ind tidligt i processen for derved at spare tid og ressourcer?
Hele processen med at udvælge, disponere og definere krav til digitaliseringsprocessen er afgørende for success.
Vi kan hjælpe dig med at komme videre i processen.

Tjenester

E-arkiv tilbyder flere tjenester i forbindelse med digitaliseringsprocessen:

  • Databaseopbygning til procesudvikling
  • Rådgivning til prioritering af digitaliseringsopgaven
  • Digital bevaring
  • Digital arkivering
  • Planlægning af digitalisering
  • Beregning af digitaliseiringsomkostninger
    Udbud af større digitaliseringsopgaver
  • Effektive rutiner og Lean fra start.

 

Se casestory fra Nelladan.org

Luk menu